Microsoft Teams Eğitimleri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında İYTE lisans ve lisansüstü programlarında verilmekte olan tüm kuramsal (teorik) derslerin 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Senkron (Eş zamanlı), Asenkron (Eş zamansız) ve Karma (Blended) şekilde uzaktan yürütülmesine başlanacaktır.

Uygulamalı derslerin kuramsal (teorik) kısımları da uzaktan öğretimle yürütülecek olup, uygulama çalışmaları için ise doğru zamanda sıkıştırılmış takvim programı uygulaması yapılacaktır.

Senkron (Eş zamanlı) Uzaktan Eğitim

Senkron eğitim; eğitmen ve katılımcıların sanal ortamda aynı anda, aynı ya da farklı mekânlarda bir araya geldiği, birbirleriyle etkileştiği, deneyim paylaşımında bulunduğu ve öğretim elemanlarının yönettiği çevrimiçi bir öğrenme eğitimdir.

Asenkron (Eş zamansız) Uzaktan Eğitim

Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekanlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşiminin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir. Uzaktan eğitim en yalın ifadesiyle, öğrenci ile öğretmenin aynı ortamlarda olmaması durumunda kullanılan bir eğitim teknolojisi olarak tanımlanabilir.

Karma (Blended) Uzaktan Eğitim

Karma öğrenim kısaca senkron ve asenkron eğitimin karışımıdır. Bazı aktiviteler yüz yüze gerçekleştirilirken diğerleri sanal olarak gerçekleştirilir.  Öğretim elemanlarımızın tercih etmesi durumunda bu yöntem de kullanılabilir.

Bilgilendirme

Asenkron olarak yapılan derslerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus öğretim elemanlarının dersin işlendiğini belgeleyebilecek yeterli veriye sahip olması zorunluluğudur. “Microsoft Teams” ile yapılan derslerde, ders ile ilgili yapmış olduğunuz paylaşımları (video kayıtları, genel sekmesinde gönderiler, paylaşılan dosyalar vb)  belgeleyebilmek açısından lütfen silmeyiniz. Ayrıca öğretim elemanlarının öğrencilere sorular yazarak bunlara cevap istemesi ve öğrencilerin derslerle ilgili sorularına cevap vermeleri beklenmektedir.

Microsoft Teams Eğitimi

Microsoft Tarafından Oluşturulan Materyaller

Microsoft tarafından paylaşılan online yardım sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Teams Online

Microsoft tarafından paylaşılan video eğitimleri

Microsoft Eğitim Videoları

Microsoft ekibi tarafından gönderilen Microsoft Teams klavuzu için lütfen tıklayınız

İYTE UZEM Tarafından Hazırlanan Akış Şemaları

İYTE UZEM Tarafından Hazırlanan Eğitim Videoları